Článek do Šternberských listů
Přidal/a admin dne 07.05.2012 09:46:52

Vzhledem k tomu, že nám redakce Šternberských listů nakonec článek připravovaný v březnu do dubnového čísla (uzávěrka 15.3.2012) velmi krátila, přinášíme plné znění alespoň zde.Jak jsme již na stránkách toho listu informovali již více než před rokem(v prosincovémčísle v roce 2010) Gymnázium Šternberk získalo podporu ve výši 1,8 milionu korun zOperačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost na projektModerní škola“ (CZ.1.07/1.1.04/03.0017). Ve stejné výzvě byla schválena podpora projektu „PROŠ“ (Programování do škol) (CZ.1.07/1.1.04/03.0056). Předkladatelem tohoto projektu byla Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a gymnázium Šternberk je v něm zapojeno jako partnerská škola.

Oba tyto projekty nyní již finišují – jejich oficiální ukončení je 30. června 2012. V projektuModerní školaučitelé intenzivně připravují vzdělávací materiály v e-learningovémsystému OLAT. Zároveň tyto materiály využívají spolu se studenty v rámci pilotníhoověřování v přírodovědných předmětechinformatice, matematice, fyzice, biologii,chemii a zeměpisu. Díky tomuto projektu moho žáci i učitelé využívat novou techniku15 počítačů, 5 notebooků, tři interaktivní tabule a další vybavení. Potřebnou moderní techniku jsme získali také díky druhému projektu. V počítačové učebně se tak objevilo dalších devět moderních počítačů, učitel-metodik získal notebook pro přípravu studijních materiálů. V tomo projektu, projektu „PROŠ“ , již máme pilotní ověření za sebou. V rámci výuky informatiky v prvním ročníku byl rozšířen školní vzdělávací program o výuku programování – celkem 12 dvouhodinových bloků. Zapojení učitelé – metodici ze všech partnerských škol (6 gymnází z Olomouckého kraje), vytvořili ve spolupráci s učiteli z pedagogické fakulty elektronickou učebnici programování. Její přínosy či nedostatky vyhodnotí na setkání v dubnu, kdy společně vytvoří konečnou verzi učebnice, která se bude v následujících letech využívat ve výuce.

Novinky čekají i nové žáky čtyřletého gymnázia od září 2012. Od 1. února 2012 realizuje Střední škola logistiky a chemie, Olomouc projekt „Digitální škola III - podpora využití ICT (informačních a komunikačních technologií) ve výuce technických předmětů“. Partnery projektu jsou i Gymnázium Šternberk a Střední průmyslová škola Hranice. Projekt reaguje na rozvoj informačních technologií a nové technické prostředky, které jsou mladí lidé již zvyklí běžně používat k zábavě. Zde je cílem podpořit rozvoj technického a všeobecného vzdělávání pomocí využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení digitálních výukových pomůcek (e-učebnice, e-testy, procvičovací aplikace, prezentace, nová mobilní zařízení – tablety aj.) do výuky chemie, biologie a informatiky. Projekt navazuje na dříve podpořený úspěšný projekt Digitální škola: podpora ICT ve výuce technických předmětů, který je tímto rozšířen o další e-learningové prvky a rozvíjí původní myšlenku rozvoje ICT gramotnosti žáků. Učitelé budou vytvářet inovované eletronické pomucky, podporovaná bude tvorba nových metod výuky (důraz bude kladen na týmovou výuku a propojování znalostí žáků při řešení zadaných úkolů). Bude vytvořen webový elearningový portál jako důležitý výstup projektu přispívající k posilování komunikačních vazeb mezi školami navzájem i mezi školami, pedagogy a žáky. Žáci dostanou k dispozici výkonné tablety a tím i možnost přístupu k informacím v reálném čase, kdy všechny potřebné informace za celou dobu studia budou mít ihned k dispozici.

Tento projekt vhodně navazuje na již zmíněné předchozí projekty i dlouhodobouspolupráci s dalšími institucemi (např. Univerzitou Palackého v Olomouci). Moderníprvky výuky vytvoří motivující školní prostředí s podmínkami pro využití ICT k rozvojiklíčových kompetencí žáků ve výuce přírodovědných předmětů. To je přínosem zvláště vsoučasné době, kdy klesá zájem o přírodovědně zaměřené obory vysokých škol.

Na závěr jen krátce. Ani humanitní předměty nezůstanou zkrátka. Gymnáziu byla schválena žádost o dotaci v rámci projektů EU peníze středním školám. Realizace tohoto projektu začne v září. Ale o tom zas někdy příště.

 

Mgr. Jaroslav Zavadil

zástupce ředitele


Lavičky a posilovací lavice pro domácí trénink/Oblékáme se stylově - oblečení a hip hop oblečení